Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 5244 teksty dnia.

Le­piej nic nie mówić, niż mówić rzeczy nic nie warte. 

myśl dnia z 1 grudnia 2017 roku
zebrała 45 fiszek • 5 czerwca 2010, 18:40

Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. 

cytat dnia z 1 grudnia 2017 roku
zebrał 79 fiszek

Ludziom przes­ta­je po­dobać się raj, kiedy zauważają, że nie mają na co narzekać. 

aforyzm dnia z 30 listopada 2017 roku
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2017, 01:21

Nie narze­kam na ludzi, lecz na tych, którzy się pod nich podszywają. 

cytat dnia z 30 listopada 2017 roku
zebrał 9 fiszek

Cza­sami su­fit ro­zumie więcej niż podłoga... 

myśl dnia z 27 listopada 2017 roku
zebrała 46 fiszek • 8 września 2010, 14:27

Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. 

cytat dnia z 27 listopada 2017 roku
zebrał 3 fiszki

W pu­bie jak w ki­nie, nim ur­wie się film, jest wszys­tko w 3D. 

myśl dnia z 26 listopada 2017 roku
zebrała 69 fiszek • 17 grudnia 2010, 19:05

Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. 

cytat dnia z 26 listopada 2017 roku
zebrał 58 fiszek

Po­wie­działbym, że piękna, wie­czna i ro­man­tyczna jest tyl­ko miłość... niespełniona. 

cytat dnia z 18 listopada 2017 roku
zebrał 28 fiszek

Lek­cja, która nie zos­ta­je za­liczo­na - pow­tarza się. 

myśl dnia z 17 listopada 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 9 lipca 2011, 10:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lovecraft

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 01:12Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st Każdy z nas miewa [...]

dzisiaj, 01:11Ciarka.... sko­men­to­wał tek­st To, co dla nas [...]

wczoraj, 23:43RozaR do­dał no­wy tek­st Awangarda 70 

wczoraj, 23:42RozaR sko­men­to­wał tek­st Smutek.  

wczoraj, 23:03szpiek do­dał no­wy tek­st Naszła mnie dziś roz­kmi­na czy [...]

wczoraj, 22:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Rób tyl­ko to co [...]

wczoraj, 21:30silvershadow do­dał no­wy tek­st część nieis­tniejące­go

wczoraj, 20:58bystry.76 do­dał no­wy tek­st pomimo lat wciąż jes­teś tam po­mimo [...]

wczoraj, 20:54jarekkozikowski do­dał no­wy tek­st czas w którym więcej [...]

wczoraj, 20:41Martini2726 sko­men­to­wał tek­st Smutek.