Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 4872 teksty dnia.

Nie zo­baczysz jak kto widzi... 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 172 fiszki • 5 stycznia 2012, 10:45

Kocham go jak bra­ta, ale nie swojego. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 97 fiszek

Pa­miętać się możemy do­piero po odejściu,
za­pom­nieć po pamiętaniu... 

myśl dnia z 26 marca 2017 roku
zebrała 64 fiszki • 29 stycznia 2011, 12:57

Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo. 

cytat dnia z 26 marca 2017 roku
zebrał 69 fiszek

Ka­mienie nig­dy nie zniszczą kropel. 

aforyzm dnia z 25 marca 2017 roku
zebrał 76 fiszek • 9 lipca 2011, 23:19

Idę wol­no, ale nie co­fam się nigdy. 

cytat dnia z 25 marca 2017 roku
zebrał 27 fiszek

Nie pat­rz co zbierasz, pat­rz co siejesz. 

aforyzm dnia z 24 marca 2017 roku
zebrał 8 fiszek • 23 marca 2017, 08:38

Złama­na za­sada nie działa. 

cytat dnia z 24 marca 2017 roku
zebrał 16 fiszek

Nie mów, że nie wiesz, sko­ro na­wet się nie zastanowiłeś. 

myśl dnia z 23 marca 2017 roku
zebrała 53 fiszki • 16 września 2010, 17:11

Sza­leństwo nie wyk­lucza głupoty. 

cytat dnia z 23 marca 2017 roku
zebrał 17 fiszek

Gibran

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 16:08Demikruo-chan sko­men­to­wał tek­st Lilith

dzisiaj, 15:49zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ja, Potępiona

dzisiaj, 15:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st jakby cier­pienia brze­mię wy­rywało korze­nie [...]

dzisiaj, 15:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st chce się nau­czyć Two­jego [...]

dzisiaj, 15:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st W praw­dzi­wej miłości nie [...]

dzisiaj, 15:20MyArczi sko­men­to­wał tek­st Homoseksualizm

dzisiaj, 14:52JaJo sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

dzisiaj, 14:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Homoseksualizm

dzisiaj, 13:55wdech sko­men­to­wał tek­st Homoseksualizm

dzisiaj, 13:53wdech sko­men­to­wał tek­st Lilith