Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 4918 tekstów dnia.

mam czte­ry przy­jaciółki z naj­wyższej półki
jed­na jest oparciem
na drugą lu­bię patrzeć
trze­cia uważnie słucha
przy czwar­tej cza­sem wybucham
wszys­tkie przyłóż do rany
mo­je czte­ry ściany... 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 15 fiszek • wczoraj, 01:36

Sa­mot­ność jest złudze­niem. Myśli człowieka krążą zaw­sze koło in­nych ludzi i łączą go z ich ob­cym lo­sem, który na próżno sta­ra się odepchnąć. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 15 fiszek

Znają nas tyl­ko blis­cy, dla­tego plot­ki muszą przyłazić z daleka. 

myśl dnia z wczoraj
zebrała 24 fiszki • 21 kwietnia 2017, 22:01

Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. 

cytat dnia z wczoraj
zebrał 13 fiszek

jed­ni tworzą at­mosferę
a in­ni tyl­ko psują powietrze
 

myśl dnia z przedwczoraj
zebrała 26 fiszek • 21 kwietnia 2017, 16:48

Jed­ni po­win­ni w nag­rodę żyć po raz dru­gi, in­ni za karę. 

cytat dnia z przedwczoraj
zebrał 42 fiszki

Od złych ludzi nie nau­czysz się dob­rych rzeczy. 

myśl dnia z 21 kwietnia 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 19 kwietnia 2017, 23:31

Ab­surdem jest dzielić ludzi na dob­rych lub złych. Ludzie są al­bo cza­rujący, al­bo nudni. 

cytat dnia z 21 kwietnia 2017 roku
zebrał 57 fiszek

Cza­sem niektórym do życia wys­tar­czy raj. 

aforyzm dnia z 20 kwietnia 2017 roku
zebrał 13 fiszek • 19 kwietnia 2017, 13:36

Po co kłamać, sko­ro wys­tar­czy mówić prawdę, by nam nie uwierzono. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2017 roku
zebrał 35 fiszek

Fourier

Autorzy na literę
E F G
Aktywność

dzisiaj, 05:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A kiedy jużhieny­wezmą człowieka [...]

dzisiaj, 05:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zatoka

dzisiaj, 02:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wracasz

dzisiaj, 02:54yestem sko­men­to­wał tek­st Dla M 

dzisiaj, 02:52yestem sko­men­to­wał tek­st Zatoka

dzisiaj, 02:50yestem sko­men­to­wał tek­st przyrzeczenie

dzisiaj, 02:49yestem sko­men­to­wał tek­st Wina

dzisiaj, 02:47yestem sko­men­to­wał tek­st Znów za­wiodłem

dzisiaj, 02:45yestem sko­men­to­wał tek­st skoro paździe­rzo­wy smog lu­bi dy­mić, [...]

dzisiaj, 02:41yestem sko­men­to­wał tek­st Oto jest cel. Żyć i [...]