Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 5244 teksty dnia.

Le­piej nic nie mówić, niż mówić rzeczy nic nie warte. 

myśl dnia z 1 grudnia 2017 roku
zebrała 45 fiszek • 5 czerwca 2010, 18:40

Nic tak nie wzrusza mężczyz­ny, jak łzy ko­biety, którą kochać zaczy­na, i nic nie drażni go tak, jak łzy ko­biety, którą kochać przestaje. 

cytat dnia z 1 grudnia 2017 roku
zebrał 79 fiszek

Ludziom przes­ta­je po­dobać się raj, kiedy zauważają, że nie mają na co narzekać. 

aforyzm dnia z 30 listopada 2017 roku
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2017, 01:21

Nie narze­kam na ludzi, lecz na tych, którzy się pod nich podszywają. 

cytat dnia z 30 listopada 2017 roku
zebrał 9 fiszek

Cza­sami su­fit ro­zumie więcej niż podłoga... 

myśl dnia z 27 listopada 2017 roku
zebrała 46 fiszek • 8 września 2010, 14:27

Człowiek, które­mu su­fit spadł na głowę - stropiony. 

cytat dnia z 27 listopada 2017 roku
zebrał 3 fiszki

W pu­bie jak w ki­nie, nim ur­wie się film, jest wszys­tko w 3D. 

myśl dnia z 26 listopada 2017 roku
zebrała 69 fiszek • 17 grudnia 2010, 19:05

Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. 

cytat dnia z 26 listopada 2017 roku
zebrał 58 fiszek

Po­wie­działbym, że piękna, wie­czna i ro­man­tyczna jest tyl­ko miłość... niespełniona. 

cytat dnia z 18 listopada 2017 roku
zebrał 28 fiszek

Lek­cja, która nie zos­ta­je za­liczo­na - pow­tarza się. 

myśl dnia z 17 listopada 2017 roku
zebrała 14 fiszek • 9 lipca 2011, 10:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

McEwan

Autorzy na literę
Ł M N
Aktywność

wczoraj, 22:09szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:47oszi3 do­dał no­wy tek­st Jedynie mądrość może żyć [...]

wczoraj, 21:35JaiTy do­dał no­wy tek­st Czas nie jest moim [...]

wczoraj, 20:23Theo Va­len­ty do­dał no­wy tek­st coś z nad­miarem kro­pek...  

wczoraj, 20:11Sienki do­dał no­wy tek­st Bardziej wieko­wi, w od­niesieniu [...]

wczoraj, 19:56Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Polski wier­sz lis­to­pado­wy bez [...]

wczoraj, 19:53rudolf88 do­dał no­wy tek­st Ja nie chce wiele. Ciebie [...]

wczoraj, 19:48lajajaj sko­men­to­wał tek­st Moje życie to rzad­kie [...]

wczoraj, 19:36rudolf88 sko­men­to­wał tek­st K