Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 5226 tekstów dnia.

Szor­stkość dłoni nie uj­mu­je im ciepła.


in­spi­rac­ja Raskolnikow 

aforyzm dnia z dzisiaj
zebrał 179 fiszek • 23 grudnia 2011, 09:56

Praw­dzi­wa in­spi­rac­ja nie po­lega na szczęściu - to ge­niusz. I tyl­ko ge­niu­sze ją osiągają. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 5 fiszek

Im więcej ucieka­my z oczu, tym więcej nas na ustach. 

aforyzm dnia z wczoraj
zebrał 121 fiszek • 5 kwietnia 2011, 19:47

Większość ludzi pot­rze­buje więcej miłości, niż na nią zasługuje. 

cytat dnia z wczoraj
zebrał 15 fiszek

Kiedy znaj­dziesz słuchacza - mów, kiedy spot­kasz mówcę - słuchaj. 

myśl dnia z przedwczoraj
zebrała 51 fiszek • 27 maja 2010, 16:07

W życiu mogą cię spot­kać dwa rodza­je nie­szczęścia. Kiedy two­je naj­większe marze­nie się nie spełni. Al­bo kiedy się spełni. 

cytat dnia z przedwczoraj
zebrał 32 fiszki

Niena­widze Cię, a raczej za to co jest nasze, ale tyl­ko ja z tym walczę. 

myśl dnia z 20 października 2017 roku
zebrała 4 fiszki • 18 października 2017, 18:36

Kto wal­czy, może przeg­rać. Kto nie wal­czy, już przegrał. 

cytat dnia z 20 października 2017 roku
zebrał 60 fiszek

Nag­le tak jaw­nie zaczęłam mówić o miłości, zaczęłam kochać. 

myśl dnia z 19 października 2017 roku
zebrała 33 fiszki • 11 października 2010, 20:02

Naj­trud­niej wy­leczyć się z miłości, która przyszła nagle. 

cytat dnia z 19 października 2017 roku
zebrał 32 fiszki
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dawkins

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:29Mens aeg­ra sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st Miarą praw­dzi­wego lęku jest [...]

dzisiaj, 00:13yestem do­dał no­wy tek­st psijaciel pewien pies miał przy­jaciela człowieka dob­rze [...]

wczoraj, 23:23yestem sko­men­to­wał tek­st Para wy­bucho­wa - w [...]

wczoraj, 23:11szpiek sko­men­to­wał tek­st https://youtube.com/watch?v=HPpOE_y7YVQ - Masz zbyt sil­ne [...]

wczoraj, 23:05szpiek sko­men­to­wał tek­st sztuką jest za­pano­wać nad [...]

wczoraj, 23:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st List Młodej Le­kar­ki

wczoraj, 22:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowieka może ura­tować tyl­ko [...]

wczoraj, 22:48MyArczi sko­men­to­wał tek­st zła ko­bieta