Teksty dnia

W tym miej­scu znaj­dziesz wszys­tkie tek­sty dnia — zgromadziliśmy 5025 tekstów dnia.

Zo­bojętnienie pro­wadzi do przyz­wo­lenia na absurd. 

myśl dnia z dzisiaj
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 07:43

Obojętność jest królową – zimną, nieczułą. 

cytat dnia z dzisiaj
zebrał 65 fiszek

uśmiech obiecu­je spełnienie 

myśl dnia z wczoraj
zebrała 7 fiszek • przedwczoraj, 13:02

Obiet­ni­ca - to dług. 

cytat dnia z wczoraj
zebrał 13 fiszek

Zos­ta­wiam uśmiech, niech ko­goś podniesie.

;) 

myśl dnia z przedwczoraj
zebrała 14 fiszek • 20 czerwca 2017, 12:19

Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. 

cytat dnia z przedwczoraj
zebrał 12 fiszek

Spa­lone mos­ty by­wają lep­sze od zwod­niczych nadziei.

in­spi­rac­ja: Nutka67 

myśl dnia z 20 czerwca 2017 roku
zebrała 103 fiszki • 10 października 2010, 08:10

Bu­duj­cie mos­ty od człowieka do człowieka, oczy­wiście zwodzone. 

cytat dnia z 20 czerwca 2017 roku
zebrał 8 fiszek

Tępo­ta ma os­trą konkurencję... 

aforyzm dnia z 18 czerwca 2017 roku
zebrał 185 fiszek • 5 maja 2011, 11:36

Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. 

cytat dnia z 18 czerwca 2017 roku
zebrał 57 fiszek
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nałkowska

Autorzy na literę
M N O
Aktywność

dzisiaj, 06:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­niepa­miętni­ka leżą [...]

dzisiaj, 06:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Skromność ma ko­lor błęki­tu przyb­liżający [...]

dzisiaj, 06:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st A ona mi gra [...]

dzisiaj, 01:39skorek sko­men­to­wał tek­st Im bliższa re­lac­ja, tym [...]

dzisiaj, 01:37Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Ludzie łat­wiej uwierzą w [...]

dzisiaj, 01:32Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st 66 i mo­je 36,6

dzisiaj, 01:24Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 01:23Salomon sko­men­to­wał tek­st - By­liśmy już przeżar­ci [...]

dzisiaj, 01:22Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st NIKE Z SA­MOT­RA­KI i poszli [...]

dzisiaj, 00:07Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st ... był Wiel­ki Brat [...]